Belépés
   
0 Termék
A hónap akciói

Rólunk mondták

Szuper cuccok, jo árak

György Réka

A jótállásra vonatkozó tudnivalók

Minden, az oldalunk által forgalomba hozott termék a hatályos törvények és a gyártók kereskedelmi politikájának megfelelően garanciát élvez. 

A NotebookGSM (továbbiakban: "webáruház") a vásárló felé közvetlen jótállást vállal azért, hogy az általa vásárolt termék és annak tartozékai a vásárlás dátumától számított az alább megjelölt határidőig jótállást vállal. (A garancia időtartalma annak függvényében, hogy használt vagy új készülékről van szó 1 hónap és 3 év között mozog. A gyártói garanciás terméket meghibásodás esetén a mobil gyártó országos hálózatába is lehet vinni.)

A vásárló a Termék szervizelésre való beküldésével az anyaghiba, munkahiba vagy hiányosság felfedezésétől számított legkésőbb két (2) héten belül, de mindenképpen a Szerződéses Jótállási Időn belül köteles értesíteni a webáruházat, ha a Termék az alábbi követelményeknek nem felel meg, és köteles a Terméket a webáruház hivatalos szerviz-átvevőhelyére javítás céljából haladéktalanul beszolgáltatni.

A Szerződéses Jótállási Idő alatt a webáruház külön díj felszámítása nélkül a hibás teljesítés kizárólagos jóvátételeként, saját döntése szerint, vagy megjavítja, vagy kicseréli a hibásnak bizonyult Terméket. A webáruház által önként vállalt jótállás a Szerződéses Jótállási Idő végével minden körülmények között lejár.

Jelen szerződéses jótállás képezi a webáruház által a Termékre vonatkozóan vállalt teljes és kizárólagos jótállást. Közvetlenül a vásárlóval szemben semmilyen más hallgatólagos vagy kifejezett jótállás nem köti a Webáruházat.

Ha a Terméket a vásárló nem fogyasztóként vásárolta, a Webáruház nem vállal semmiféle jótállást vagy szavatosságot, illetve egyéb felelősséget sem kifejezettet, sem hallgatólagosat a Termék rendes használatára, illetve minőségére vonatkozóan.

A jogszabály által előírt kivételektől eltekintve, az Webáruház semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget a Termék meghibásodása által okozott károkért, illetve az adatvesztésért, továbbá nem vonható felelősségre a hibás termék használatából, illetve a Termék használatának kieséséből eredő, előre nem látható vagy következményes károkért*.

(*) Beleértve többek között, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot és a nem vagyoni károkat, így az esetleges a használati-, idő-, vagy adatvesztést, a kényelmetlenséget, a kereskedelmi veszteséget, a kiesett nyereséget vagy megtakarítást.

Mire nem vonatkozik a jótállás?

A szerződéses jótállás nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a karbantartás hiányából, illetéktelen beavatkozásból, változtatásokból, nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy illetéktelenül végzett javításokból erednek.

A jótállás nem terjed ki, többek között, a további hibákra vagy károkra:

 • a Termék rendeltetésének nem megfelelő illetve nem szokásos használatából eredő meghibásodásokra és károkra;

 • a helytelen használatból, balesetből vagy hanyagságból eredő meghibásodásokra és károkra és a nem kompatibilis eszközökhöz történő rákötés esetén;

 • a helytelen kipróbálásból, használatból, karbantartásból, üzembe helyezésből, módosításból, jogosulatlan vagy módosított, illetve megváltoztatott szoftver-alkalmazásból eredő hibákra vagy károkra;

 • azokra a Termékekre, amelyeket a teljesítményüket károsan befolyásoló módon szereltek szét és javítottak meg, illetve oly módon, amely nem teszi lehetővé a készülék megfelelő vizsgálatát és bármilyen jótállási igény igazolását, kivéve, ha javítás a Gyártó szakszervizében történt;

 • a mobiltelefon szolgáltatás terjedelmével, lefedettségével, elérhetőségével, minőségével vagy a mobil szolgáltató által üzemeltetett rendszer működéséből eredő károkra és hibákra;

 • nedvesség, folyadék vagy ráöntött élelmiszer következtében jelentkező hibákra és károkra;

 • a Termék vezérlőegységéhez tartozó vezeték megnyúlására, a letört modemfülre;

 • a rendeltetésszerű használat során bekövetkező karcolásokra vagy egyéb károsodásokra a készülék felületén,

 • a bőrtokra

 • az ideiglenes jelleggel bérelt Termékekre;

 • A rendszeres karbantartás vagy a rendeltetésszerű használat során elkopott alkatrészekre.

MEGJEGYZÉS: A készülékhez használt újratölthető akkumulátor beszédideje, készenléti ideje és teljes élettartama a használat körülményeitől és a hálózati konfigurációtól függ. Az akkumulátortól, mint fogyóeszköztől a vonatkozó műszaki paramétereknek megfelelően, a vásárlás idejétől számított első hat hónapon belül, legfeljebb 200 töltésig várhat optimális teljesítményt (Optimális Teljesítményi Idő). Az újratölthető akkumulátorokra vonatkozó garancia érvényét veszíti, ha

 • az akkumulátort nem a Gyártó által az akkumulátor töltésére jóváhagyott töltőben töltik fel

 • az akkumulátoron levő zár fel van törve vagy látszik, hogy az akkumulátort felnyitották,

 • az akkumulátort nem a specifikációja szerinti eszközzel, hanem más készülékkel együtt használták. A működtetési feltételektől és az ön használati szokásaitól függően, a tartozékok elhasználódása és megrongálódása léphet fel, beleértve a Termékek burkolatát, festését, összeszerelését, pót-összeszerelését, kijelzőjét és billentyűzetét, valamint a nem eredeti konfiguráció részeit képező tartozékokat érintő műszaki problémákat. A webáruház  nem biztosít ingyenes jótállási szolgáltatást az elhasználódás folytán bekövetkezett hibákért és az elhasználható termékek, mint pl. az akkumulátorok Optimális Teljesítményi Időn túl történő használatáért.

Kapcsolat

Giganet KFT office@notebookgsm.ro
Bethlen Gabor utca 2 sz. +4(0) 266.210.008
535600, Székelyudvarhely +4(0) 745.628.628

Nyitvatartás: Hétfő - Péntek: 9:00 - 18:00 ; Szombat: 9:00 - 14:00